Spectraheerd

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is, wat doet en wat wil Spectra-Heerd?
Spectra-Heerd heet officieel "Stichting Spectra-Heerd "
Spectra-Heerd is een stichting zonder winstoogmerk.
De dagelijkse bestuur is in handen van drie bestuursleden. De projecten worden verzorgd door het Management Team en worden uitgevoerd door de overige teamleden, vrijwilligers en stagiaires.

De projecten zijn 2 jaar geleden begonnen in eerste instantie voor de bewoners van Edsersheerd. Voor deze doelgroep waren er onvoldoende mogelijkheden binnen de huidige werkvoorziening-schappen en andere bedrijven en instellingen. Spectra-Heerd is inmiddels uitgegroeid tot een stichting met verschillende activiteiten in Noord Nederland. Spectra-Heerd bedient nu een bredere doelgroep en biedt meerdere werkzaamheden midden in de samenleving aan.

Onze visie
Spectra-Heerd is een bedrijf met mogelijkheden in Noord Nederland.
Spectra-Heerd heeft meerdere producten, te weten:
 • arbeidstraining
 • arbeidstoeleiding
 • dagbesteding (groepsbegeleiding)

Spectra-Heerd biedt een ruim scala aan werkzaamheden op locaties die zoveel mogelijk in de samenleving staan.
Binnen Spectra-Heerd werken we met een brede doelgroep. Voor alle deelnemers geldt dat ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
We betrekken actief vrijwilligers bij de uitvoering van onze activiteiten en bij de begeleiding van de deelnemers.
Elke deelnemer en vrijwilliger kan naar vermogen meewerken aan de uitvoering van maatschappelijk belangrijke activiteiten en projecten.
Hierbinnen vallen ook ondersteunende activiteiten ten behoeve van algemeen maatschappelijk nut beogende instellingen en ondersteuning binnen het kader van de WMO.  

Kernwoorden voor Spectra-Heerd zijn:
uitgaan van de mogelijkheden en wensen van de deelnemer     
iedereen op Spectra-Heerd mag zich blijven ontwikkelen
flexibel, lage instroomeisen, opleiden daar waar mogelijk is.
maatwerk
prettige werksfeer met goede agogische begeleiding
daar waar mogelijk doorstromen naar de arbeidsmarkt.

Wat er vandaag niet is, kan er morgen komen als het voor de deelnemers nodig is.
Naast het meewerken in de projecten, kunnen de deelnemers gebruik maken van diverse ondersteunende activiteiten op Spectra-Heerd:
sporten, fitnesstrainingen op gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden, koken, sollicitatie
actieve ondersteuning bij opleidingen, bijvoorbeeld de VCA, vakdiploma’s, heftruck opleiding, ondersteuning bij leer- werktrajecten
creatieve activiteiten


Stichting Spectraheerd is een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
Zie onder het kopje contact de verschillende gegevens.
Voor informatie en mogelijkheden neem kontakt op met de heer A. Lok

Opleidingen en TrainingenEen volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst

Op 28 mei 1932, om 13.02 uur, is het zover: de Zuiderzee is IJsselmeer geworden. Het laatste gat in de Afsluitdijk is gedicht. Wateroverlast door  overstromingen behoorden voortaan tot het verleden. Nieuw vruchtbaar land door inpolderingen ligt in het verschiet. Het Nationaal Archief herbergt de geschiedenis van de Afsluitdijk. De foto hierboven is een symbool dat door trainingen en opleidingen nieuwe technieken en vaardigheden beschikbaar kwamen waardoor we konden bouwen en groeien.

Spectraheerd investeerd in mensen middels opleidingen:

 • VCA Basis (veiligheid)
 • VCA vol (veiligheid voor leidinggevenden)
 • Heftruckopleidingen
 • Kettingzaag opleidingen
 • Bosmaaier
 • BHV (bedrijfshulpverlening)
 • Gespreksvaardigheden
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vakbenodigde certificaten

Samen met de medewerkers wordt eerst bekeken welke opleiding past bij de eigen ontwikkeling.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu