Project Tuinonderhoud

Vanuit Stichting Spectraheerd vinden we het belangrijk, dat mensen met een beperking en mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan, een actieve en nuttige dagbesteding krijgen, om een zinvol bestaan te kunnen ervaren en mogelijkheden krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dit kan binnen de diverse vormen van dagbesteding die wij als stichting aanbieden, onder meer op de locatie in Sappemeer.

Daarnaast willen we van betekenis zijn voor ouderen die als consequentie van de zgn. participatiewet van 2015 door de overheid gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen, maar daarbij belemmeringen ervaren om hun (vaak grote) tuin te onderhouden. Spectraheerd biedt daarom tuinonderhoud aan voor mensen voor wie de opgave van regelmatig tuinonderhoud te groot is geworden, maar die wel graag van een mooie nette tuin willen genieten. Deze projecten die wij hiervoor selecteren passen bij deze vorm van dagbesteding en zijn in geen sinds te vergelijken met regulier tuinonderhoud.

Dit tuinproject levert voor zowel klanten als vrijwilligers voordelen op, door het werken in een plezierige en ontspannen sfeer, het ervaren van succes en het samen genieten van mooie werkresultaten, waarbij onderling respect, erkennen van elkaars kwaliteiten en hulpvaardigheid belangrijke ingrediënten zijn. 

Klanten zijn blij als we komen om de tuin netjes te maken en de vrijwilligers ervaren waardering voor hun geleverde inspanningen. Daarnaast leren ze mensen kennen, zodat hun netwerk wordt uitgebreid.

Het project wordt gekenmerkt door samenwerking in een plezierige en ontspannen sfeer, ervaren van succes en het samen genieten van mooie werkresultaten, waarbij onderling respect, erkennen van elkaars kwaliteiten en hulpvaardigheid belangrijke ingrediënten zijn. Het eindproduct, groenten enz. worden in de eigen keuken op de Edsersheerd gebruikt. Het gaat niet zozeer om het maken van winst, maar om de ontwikkeling en stimulering van mensen, om ze tot hun recht te laten komen.

Als het gaat om deelname aan deze projecten denken we niet alleen aan de bewoners van de Edsersheerd. Er zijn in onze omgeving en in ons dorp meer mensen die niet of niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Ook aan hen willen we proberen een plaats te bieden.

Wanneer je geïnteresseerd bent om als vrijwilliger mee te doen in de projecten, neem dan contact op met mw. Zaffira de Boer. Dit kan telefonisch (06-57082323) of via info@spectraheerd.nl

  Wanneer u uw tuin wilt laten onderhouden door de vrijwilligers van stichting Spectraheerd, kunt u dit kenbaar maken via info@spectraheerd.nl, of telefonisch ( 06-57082323)