Tuinderij - Spectraheerd

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Tuinderij

Tuinderij
Tuinderij en onderhoud openbare ruimten

Het tuinderijproject achter de boerderij van de fam. Thijssen aan Het Padje nr. 1 is een succes.
Een aantal dagdelen per week zijn enkele bewoners van de Edsersheerd te Slochteren op de tuin te vinden,  om deze als moestuin in te richten en te onderhouden.  Dit gebeurt onder de enthousiaste leiding van de werkbegeleider Nico Meijer (Spectra-Heerd) en de huidige eigenaars van de boerderij, Paul en Martha Thijssen.  

Vanuit Spectra-Heerd vinden we het belangrijk, dat mensen met een beperking en mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan, een actieve en nuttige dagbesteding krijgen, om op deze manier een zinvol bestaan te kunnen ervaren en mogelijkheden krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Het idee om een moestuin te starten is in het voorjaar van 2012 ontstaan. We waren al langer op zoek naar mogelijkheden om onze idee├źn voor een goede activering in de praktijk vorm te geven. Paul en Martha Thijssen waren bereid een stuk grond in bruikleen aan de Edsersheerd te geven, zodat onze wens vervuld kon worden. Ook helpen onze bewoners mee de grote tuin van Paul en Matha te onderhouden.  Daarnaast zijn er op de boerderij allerlei karweitjes te doen, waarbij onze mannen worden ingeschakeld.
Zo ontstaat er een samenwerking die voor beide partijen een mooi resultaat oplevert.

Het project wordt gekenmerkt door samenwerking in een plezierige en ontspannen sfeer, ervaren van succes en het samen genieten van mooie werkresultaten, waarbij onderling respect, erkennen van
elkaars kwaliteiten en hulpvaardigheid belangrijke ingredi├źnten zijn. Het eindprodukt, groenten enz. worden in de eigen keuken op de Edsersheerd gebruikt. Het gaat niet zozeer om het maken van winst, maar om de ontwikkeling en stimulering van mensen, om ze tot hun recht te laten komen.

Alle opgestarte projecten hebben als uitgangspunt dat ze dicht bij de bevolking staan, mensen met elkaar in contact brengen en mensen een mogelijkheid geven om hun dagen op een zinvolle manier te vullen en zich zo te ontwikkelen.
Vanuit onze visie willen we bereiken dat onze projecten ook een maatschappelijke betekenis hebben. Daarvoor zijn twee projecten opgestart waarbij het groenonderhoud van dorpshuis De Pompel in Overschild en het terreinonderhoud van zwembad De Tobbe in Slochteren door Spectra-Heerd wordt uitgevoerd.

Als het gaat om deelname aan deze projecten denken we niet alleen aan de bewoners van de Edsersheerd. Er zijn in onze omgeving en in ons dorp veel meer mensen die niet of niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Ook aan hen willen we proberen een plaats te bieden.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu