Team en medewerkers - Spectraheerd

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Team en medewerkers

Onze teamleden
De teamleden van Spectra-Heerd zijn agogisch geschoold en hebben ervaring in begeleiden van mensen op de werkvloer. Daarnaast zijn ze deskundig in het leveren van maatwerk aan de individuele deelnemer.   Door te werken met enthousiaste vrijwilligers en stagiaires, kunnen wij extra activiteiten met deelnemers doen.  Voor stagiaires vinden wij het belangrijk dat ze een leerzame periode hebben binnen Spectra-Heerd.

Onze vrijwilligers
Spectra-Heerd voert een actief vrijwilligersbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat het vrijwilligerswerk winst oplevert voor zowel de deelnemers in Spectra-Heerd als de vrijwilliger zelf. Beiden moeten er beter van worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen, ervaringen en mogelijkheden van de vrijwilligers.
Hoewel iemand als vrijwilliger nooit de plaats van een betaalde begeleider kan innemen, worden ze wel in de gelegenheid gesteld ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden te geven en zijn er mogelijkheden voor een vrijwilligersvergoeding. Ook kan iemand erop rekenen dat hij opgenomen wordt door de directe collega’s en dat hij/zij serieus wordt genomen met betrekking tot zijn/haar inbreng.

Afspraken die gemaakt worden met vrijwilligers zijn niet vrijblijvend; de deelnemers en ook wij  rekenen erop, dat eenmaal gemaakte afspraken worden nagekomen.

De tijdsinvestering is afhankelijk van de wensen van de vrijwilliger. We kunnen vaste tijden afspreken (van 2 tot 36 uur per week) of we kunnen afspreken dat een vrijwilliger op afroep bij ons werkt.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu